Máy Lọc Nước Karofi 6 Lõi lọc Không Tủ

Máy Lọc Nước Karofi 6 Lõi lọc Không Tủ

Máy Lọc Nước Karofi 6 Lõi lọc Không Tủ - Hệ thống gồm 6 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ - Lõi số 5 có tác dụng diệt khuẩn tạo khoáng, cân bằng cho nước đầu ra - Lõi lọc số 6 có tác...Xem tiếp
Máy Lọc Nước Karofi 7 Lõi Lọc Không Tủ

Máy Lọc Nước Karofi 7 Lõi Lọc Không Tủ

Máy Lọc Nước Karofi 7 Lõi Lọc Không Tủ - Lõi lọc số 5 có tác dụng diệt khuẩn tạo khoáng, cân bằng cho nước đầu ra - Lõi lọc số 6 có tác dụng tách phân tử oxy trong nước giúp cho khả năng hấp thụ oxy vào trong cơ thể...Xem tiếp
Máy Lọc Nước Karofi 8 Lõi Không Tủ

Máy Lọc Nước Karofi 8 Lõi Không Tủ

Máy Lọc Nước Karofi 8 Lõi Không Tủ - Hệ thống gồm 8 lõi lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ - Lõi lọc số 5 có tác dụng diệt khuẩn tạo khoáng, cân bằng cho nước đầu ra - Lõi lọc số 6 có tác dụng tách...Xem tiếp
Máy Lọc Nước Karofi 9 Lõi

Máy Lọc Nước Karofi 9 Lõi

Máy Lọc Nước Karofi 9 Lõi - Hệ thống máy lọc nước karofigồm 9 cấp lọc cơ bản với màng R.O filmtec nhập khẩu trực tiếp từ Hoa Kỳ - Lõi số 5 có tác dụng diệt khuẩn tạo khoáng, cân bằng cho nước đầu ra - Lõi lọc số 6 có tác...Xem tiếp