Tháng Đầu Tiên Làm Seo (May First Do Seo)

* Chào Các bạn !Hôm nay ngày 20/7/2016 -Là ngày tròn 1 tháng mình bắt đầu đầu bắt tay và vừa tự học tự quản trị website của mình .

- Mình chỉ muốn chia sẻ và lưu lại những cảm xúc ban đầu này , để sau có thể mình sẽ là 1 chuyên gia seo cũng có thể là chấm dứt sự nghiệp này trong những ngày gần nhất .

- Có thể cảm xúc của các bạn khi mới bắt đầu vào làm cũng giống như mình bây giờ:

- Không biết là trong tháng đầu tiên cảm xúc của các bạn như thế nào ? Với mình thì nản vô cùng.

- Cũng chia sẻ thêm mình không có 1 chút nào kiến thức về công nghệ thông tin và cũng chẳng được ai chỉ dạy cũng chỉ mày mò ,thấy người ta làm mình cũng học và làm theo .

- Thực tế thì mình đang mở 1 cửa hàng kinh doanh máy lọc nước, do là không có kinh nghiệm kinh doanh nên mình đã chọn địa điểm có tốc độ bán lẻ gần như là bằng 0.

- Tôi có người bạn xã hội bán hàng trên mạng thật là khủng khiếp và Tôi cũng học theo .

- Kinh nghiệm nhiều năm của họ không dễ gì truyền lại cho mình ,mình phải tự mày mò thôi.

- Do cách làm không hợp lý mình đã trả những chi phí thật sự là quá lãng phí .

- Vì website quá tệ hại lại không có kiến thức về seo mình chọn cách là quảng cáo .

- Lúc đầu tiên cũng đi thuê quảng cáo của nhiều đơn vị nói như thánh như tướng thế rồi mình mất 1 khoản không nhỏ mà lợi nhuận đem về chẳng được bao nhiêu.

- Mình lại mày mò tự chạy quảng cáo thật sự là nhiều cung bậc cảm xúc ,tiền cứ đổ và vào bao nhiêu là hết bấy nhiêu mà chẳng được gì cả ,cũng tại không có kiến thức thế lại phải trả cho một bài học ngu cũng không nhỏ .

- Đến khi có chút kiến thức thì vốn đã cạn rồi .

- Và quyết định chuyển sang tự seo để giảm chi phí .

- Trong 1 tháng vừa qua tôi giao hết mọi công việc cửa hàng cho người thân ở nhà đóng cửa tự kỷ :

- Nào là học seo web trên mạng nào là viết nội dung hay chia sẻ lên g++ va facebook.

- Những ngày đầu tiên ++ và like chóng mặt nghĩ rằng ngon rồi chẳng mấy lên Top.

- Nhưng xong rồi được mấy ngày là SPAM hết trở về con số không .

-Tuần đầu tiên mình làm hào hứng lắm nhưng chưa hiểu thế nào là spam chỉ cắm cúi ăn xong là vào like và chia sẻ có khi đến 1 h đêm .

-Thế rồi bị sập hết mới biết thế nào là spam ,dần dần sang tuần thứ 2 học theo cách chỉ bảo trên mạng mình cũng và một số trang để kiểm tra website khi mà nhìn vào các bảng báo cáo thì web của mình đỏ rực ,lỗi đủ kiểu ,ăn mà đi sửa hết các lỗi này chắc cũng mất cả năm .

Đành phải chuyển sang vừa sửa lỗi vừa seo nói như thế thôi chứ thực tế mình vẫn chưa nắm rõ về seo lắm chỉ là biết cách sửa lỗi và chia sẻ trên mạng xã hội.

-Tuần thứ 3 nói thật bắt đầu đi xem các website khác phân tích đối thủ cạnh tranh nói thật là mình muốn bỏ seo luôn so sanh giữa web của mình và web của người khác mình thấy 1 trời 1 vực ,càng làm càng thấy web của mình tệ hại vô cùng cảm thấy hoang mang quá.

- Thế là xong 1 tháng tuy không đi cân thử nhưng chắc cũng giảm đi mấy kg rồi còn web của mình thì chẳng thấy tăng gì cả :

- Không biết là các bạn có giống mình không :?

+ Vừa ăn,vừa làm -làm thì đến hơn 12h đêm

+ Sáng banh mắt ra là ôm máy tính xem web của mình

+ Đúng là Ngựa non háu đá cứ tưởng bở không ngờ càng làm càng thấy khó .

- Bạn nào có kinh nghiệm hoặc đã trải qua cảm xúc như của tôi có thể cho 1 vài lời khuyên được không ạ.

- Bỏ công việc hiện tại theo con đường seo web mà không thành công thì thất bại này đúng là nặng nề quá.

- Các bạn nào mà mới bắt đầu đi và con đường này có thể trao đổi kinh nghiệm với tôi nhé ,tôi sẽ không ngại nghe những chỉ bảo của các bạn đâu :

* Welcome, friends! Today dated 20.07.2016

Is on his 1st round began shaking hands and both self-administration study with your website.

I just want to share and save this initial emotions, to his following may be 1 seo expert can also be an end to this business in the nearest days.

Maybe your feelings beginning to make her like now:

Do not know the first month of your emotions like? With her are incredibly frustrated.

Also shared her no one at all knowledge of information technology and would not be anyone to teach just tinkering, do you also see people learn and follow.

In fact, I'm opening one shop selling water filters, so that there is no business experience, so I was siting retail rate is almost equal to 0.

I have friends on the social networking sales were terrible and I have followed.

Their many years of experience are not easily passed on to me, I have to stop tinkering.

Because how unreasonable he had paid the true cost is too wasteful.

Too bad because the website did not have knowledge of its seo choose is advertisements.

At first ad also rented units as holy as the minister said his then took one small amounts that do not bring about such profit is how much.

His tinkering to run the ad itself is actually a lot of emotions, and the money kept pouring into how much is all this much for nothing at all, and no knowledge of how to pay for a stupid lesson well forget .

Until a little knowledge is already exhausted already.

And decided to switch to self-seo to reduce costs.

In the past 1 month I delivered all the work shop for the close relatives in autism:

Which is what online learning is web seo content writing or sharing on facebook and g ++

The first day ++ and delicious like dizziness and hardly think up Top

But these days is done by SPAM all return nil.

-The First very excited but I did not understand how spam is only eaten bent plug into like and share the night sometimes up to 1 h.

-So Then collapsed all know how that spam, gradually enters 2nd week just learning to protect their network and also to test a number of website page when looking at the table its report, the red web , all kinds of bugs, eat and go fix all of these errors also took the whole year to make.

Had to move to just fix seo just say like that but the fact I have not much to know about seo just know how to fix, and share on social networks.

-The 3rd telling the truth began to see other websites analyzed competitors honestly I wanted to give web seo always comparisons between his and other people's web I found one area of ​​the sky 1, as seen increasingly as web his incredibly bad feeling bewildered too.

- It's done 1 month but did not try but it weighed a few kilograms and also reduced its Web also will not see increases at all:

- Do not know if you will like me not:?

+ Just eat, just as cooling it to over 12 midnight

+ Brightening Eye ball is hugged his computer web view

+ It is true that young horses háu thought unconsolidated rocks do not expect more and more difficulty.

- You do have experience or have experienced feelings like I can give some advice is not one sir.

- Remove the current work path that failed web seo is this true failure is heavy too.

- The beginner you that this road go and can exchange experiences with me, please, I will not be afraid to listen to your protection only where:

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận


Tháng Đầu Tiên Làm Seo (May First Do Seo)
zalo